Başkan

Prof. Dr. Sinan ÖZBEKProf. Dr. Sinan Özbek

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı / Adalar Kent Konseyi Başkanı

1961 yılında Erzurum’da doğdu.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl üniversitenin Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doktora programını kazandı. Yüksek Lisans ve Doktora yaptığı yıllarda gazeteci olarak çalıştı.

1995 yılında Frankfurt’ta bir Türk – Alman derneğinin finanse ettiği Irkçılık Projesi’nin yöneticiliğini üstlendi.

1996 Kocaeli Üniversitesi’nde yardımcı doçent unvanıyla felsefe bölümünün kurulması için çalışmaya başlandı.
1997 yılında Felsefelogos’u çıkarmaya başladı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
2004 yılında Profesör derecesini aldı ve Felsefe Bölüm Başkanlığı’na getirildi.
2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi temsilcisi olarak Senatör seçildi. İki dönem Üniversite Senatosu’na seçilmiş üye olarak katıldı.

2007 yılında Das Argument Dergisi’nin (Almanya) Bilim Kuruluna seçildi.

2008 Institut für Regional-und Migrationsforschung’un (Almanya-Lüxemburg) Bilim Kurulu’na seçildi.

2008 Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Derneği’nin (fesatoder)’in kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığı üstlendi.

2008 Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi’nin hazırlanmasında yer aldı ve editörlüğünü üstlendi.
2008 Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu’nun kurulması için çalıştı ve kurulun üyesi oldu. Aynı yıl Kocaeli Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi olarak seçildi. Kitapları ve çok sayıda makalesi yayımlandı.