Category: Çalıştay

ADALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

1

16 Haziran 2016 – Adalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı İle İlgili Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu Görüşü

http://wrisehirler.org/…/adalarda-sürdürülebilir-ulaşım-çal…

Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu olarak bu Çalıştayın düzenlenmesinde katkısı olan bütün kurum ve kişilere teşekkür ederiz.

Çalıştay ile ilgili görüşlerimizi aşağıdaki sorulara cevap vererek şu şekilde derleyebiliriz:

1- Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyduk?
Adaların ulaşım sorunlarına ilişkin birbirine benzer çözüm önerilerinin yıllardır bütün aktörler tarafından sürekli artan bir şekilde dile getirildiği bir gerçektir. Çoğunlukla yakınma sohbetleri düzeyinde kalan bu etkisiz söylemlerin, piyasa aktörlerinin kırıp dökercesine yarattığı bu kaos ortamına bir çözüm getirmesi doğaldır ki beklenemezdi. Bu kontrolsüz gelişmenin sorumluluğunu sadece otoritesizliğe bağlamak ve çözümlerin kuralların uygulanması ile gerçekleşeceğini sanmak da yeterli değildi .
Bütün bu sorun ve çözüm önerilerini çok aktörlü ve çok katmanlı bir düzlemde belirlemek, tartışmak ve sistematize etmek, grup tarafından doğru bir başlangıç olarak benimsendi. Adaların bir ulaşım master planına ihtiyacı vardı, bu bir başlangıçtı.

2- Neden WRİ ile çalıştık?
Böyle bir çalıştayın organizasyonunu birbirleri ile çelişen taraflardan birinin eline bırakmadan, yöntemine ve hakemliğine güvenilir bir uzman kuruluşa devretmek konusunda hem fikir olundu ve WRI Sürdürülebilir Şehirler ile bu çalışma yapıldı.

3- Çalıştayın amacı neydi?
Çalıştaya ihtiyaç belliydi. Amacımızı ise WRI uzmanları ile yaptığımız bir dizi toplantı sonucunda şöyle formüle ettik?
A. Konun tartışılması, sorunların belirlenmesi ce çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik geniş ve çok aktörlü katılımı sağlamak,
B. Farkındalığı artırmak,
C. Bu sorun üzerine çalışacak, fikir üretecek ve politika geliştirecek kişi, kurum ve aktörlere veri yaratmak.

4- Amaca ulaşılabildi mi?
A. Raporda da görüldüğü gibi geniş ve çok aktörlü katılım sağlandı. Böyle bir etkinliğin içinde olması gereken kurumlar çalıştaydaydılar. Bu sayede doğru bağlantılar ve sağlıklı tartışma zeminleri oluşturulabildi. Çözüm için özgüven sağlandı. Gelecekte yapılacak çalışmaların sağlığı için bu çok önemliydi.

B. Katılımın bu denli zengin olması farkındalığın da oluşmasına katkıda bulundu. Çalıştay sonuçları, süreci izleyenler ve bir çok adalı için umutla beklenir oldu,
C. Raporda da izleneceği gibi çalıştayın ana kurgusu sorun tespitlerini öncelik sırasına göre belirlemekti. Rapor bu konuda çalışacaklara büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ancak, rapora yansıyan bu sonuçların çalıştayda nasıl elde edildiğine ilişkin eleştirel bir süzgeçe de ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.
Bu belirleme iki aşamada yapıldı, önce halk katılım toplantısında sorunların dökümü yapıldı, sonrasında çalıştaya katılanlar tarafından puanlandı. Tüm sorunlar ortaya konulmuştu. On ayrı masadaki gruplarda yer alan üyeler ise son belirlemeyi yaptılar ve ilk üçe giren konular çalıştay kapsamına alındı ve tartışıldı. Gruplara katılım ise gönüllük esasına bağlıydı yani isteyen istediği gruba katıldı ve her ne kadar moderatörler dışındaki katılımcıların diğer gruplardaki tartışmalara katılma hakkı vardıysa da konu önceliklerinin belirlenmesini gruba katılan üyeler gerçekleştirmiştir.
Piyasa aktörleri (yani taşıma şirketleri, bisikletçiler derneği üyeleri, faytoncular derneği üyeleri vb.) ile kamu aktörlerinin gruplara katılımlarını dengeli tutacak bir kural veya yöntem olmadığı için öncelikler ve sıralamalar çalıştay masalarındaki katılımcı profillerinin tercihlerine göre şekillendi. Bazı masalarda piyasa baskı gruplarının konu başlıklarının belirlenmesinde etkin olduğunu gördük. Çalıştay formatı gereği olarak da sadece belirlenen konular ve konuların öncelik sırasına göre tartışmalar yapıldı ve sonuçları derlendi.
Bir çok soruna ve çözüme raporda değinildi fakat hepsine değil. Bazılarına yeterince vurgu yapılamadı ve bazıları da ele alınamadı.
Sonuçta çalıştay için, bir sondaj çalışmasıydı veya sorunlara ve çözümlerine tutulmuş bir aynaydı diyebiliriz.
Daha sonra çalıştay verilerini planlama çalışmalarında kullanacak uzmanların konuya bu yönden yaklaşmaları, eksiklikleri buna göre değerlendirmeleri gerekecektir.
Sonuç olarak:
Bu çalışmada önemli bir şey sınanmış oldu.
Sorunlara ve çözümlere bütün paydaşları katmanın mümkün olduğu anlaşıldı.Piyasa ve kamu temsilcilerinin çözüm odaklı bir yöntemle aynı masada yer almaları, her iki tarafın önceliklerinin ayrı sınıflandırılması ve bunların birbirlerini örtmelerine izin verilmemesine çalışıldı.
Bu genel anlatımdan sonra hangi konuların eksik kaldığını eklemek isteriz.
1. Adalar’daki iskele kirliliği ve iskelelerin merkezileştirilmesi konusu konuşulamadı,
2. Bisiklet kiralama ticaretinin Adalar trafiğine yaptığı olumsuz etki ile bu faaliyetin en azından Adalar’ın meskun mahallerine aktarılması konusu konuşulamadı,
3. Deniz araçlarındaki deniz güvenliği sorunları konuşulamadı,
4. Adalar’ın kara trafiğini ilgilendiren toplu taşıma sorunları konuşulamadı.

 

‘Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım’ Çalıştayını Gerçekleştirdik

Adalarımızın ulaşım sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile yaptığımız işbirliği ile ‘Adalar’da Sürdürülebilir Ulaşım’ çalıştayını 16 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdik.

Çalıştay Adalar Kent Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Sinan Özbek ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Arzu Tekir’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Bu konuşmaları takiben Kaymakamımız Hikmet Dengeşik ve ardından Belediye Başkanımız Atilla Aytaç yaptıkları açılış konuşmalarıyla çalıştayı onurlandırdılar, Çevre Şehircilik Bakanlığından Zehra Türk ve Rukiye Özden, İBB’den Berna Çalışkan ve Şeymanur Gündoğan, Kadıköy Belediyesi ‘nden Damla Cesur ve Begüm Duygu Demirel, AKP Adalar İlçe Başkanı
İsmail Hakkı Durmuş, AKP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Salim Sener , DSP Adalar İlçe Başkanı Engin Dayı, CHP Adalar Kadın Kolu BaşkanıŞükran Orhan , Kadıköy Kent Konseyi ‘nden Serdar Köksal, İkbal Polat ve Nilüfer Aksoy, Şehir Hatları A.Ş.’den Barbaros Sarmusak, Mavi MarmaraKooperatifi’nden Kerim Ak, Büyükada Faytoncular Derneği Başkanı Hasan Ünal, Bisikletçiler Derneği Başkanı
Zehra Akgün,Heybeliada Muhtarı Hüseyin Yay , Burgazada MuhtarıMustafa Biçer , Kınalıada Muhtarı Erdal Aydın , adalı STK temsilcileri, belediye çalışanlarımız ve kent konseyi çalışma grubu üyeleri sorunları 10 ayrı masada tartışarak değerlendirdiler. Tüm katılanlara çok teşekkür ederiz.

Adalarımızda ulaşım konusunda öne çıkan başlıklar güvenlik, konfor, deniz ulaşımı, yayalar, bisikletliler, faytonlar, elektrikli ve motorlu araçlar, yönetim ve turizm olarak belirlendi. Büyükada Anadolu Kulüp’de düzenlenen Çalıştayın ilk bölümünde katılımcılardan bu başlıkları önceliklerine göre değerlendirmeleri istendi. Devamında da gruplar halinde her bir başlıktaki en önemli üç sorunu belirlemeleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini geliştirmeleri beklendi. Günün sonunda her grup, kendi masalarında oluşturdukları tespitleri ve çözüm önerilerini diğer katılımcılara sundu.

Toplanan öneriler, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından bir rapora dönüştürülecek. Bir basın toplantısıyla hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşacağız.

Bu raporun tüm ilgili kurumlara ulaşması için takipçi olacağız.

Tüm katılımcı STK’larımıza, mekânını ve olanaklarını bu çalıştay için seferber eden Büyükada Anadolu Kulübü Yönetimi ve çalışanlarına, Adalılara sundukları katkı ve emekleri teşekkür ederiz.

Adalarımız için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

1 2 3 4

5

6

7 8 9

10 11

65

4 7 8

9

210

Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı Halk Katılım Toplantısı

Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı

30 Nisan 2016 Cumartesi günü 14.00’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı Halk Katılım Toplantısına Adalılarımız yoğun ilgi gösterdi. Adalarda süregelmiş olan Deniz ve Kara Ulaşımına yönelik sorunları ve önerileri herkes dile getirdi. Bu toplantıda görüşülen her talep ve öneri, Haziran ayındaki Uluslararası bir STK olan, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından organize edilmesi planlanan Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’nda değerlendirilecektir.
Ayrıca toplantıya katılamayanlar 30 Mayıs 2016 tarihine kadar görüş ve önerilerinizi adalarkentkonseyi@adalarkentkonseyi.org.tr e-mail adresimize gönderebilirsiniz.

 

Adalardaki Ulaşım Sorunları İle İlgili Talep ve Görüşler Toplantısı İçin Çağrı

revize2_AdalarHalkKatılımToplantısı

Sayın Adalılar,

Uluslararası bir STK olan ” Sürdürülebilir Ulaşım Derneği” (WRI )  Ada’ların ulaşım sorununu çözme amaçlı bir çalışma yapmak üzere görevlendirilmiştir.

Çalışmanın ilk aşamasında Adalıların talep ve görüşleri tespit edilecektir.

Bu amaçla 30 Nisan 2016 Cumartesi günü 14.00’de Büyükada Çınar Meydanı Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı yapılacaktır.

İstanbul Adalar ilçesinde süregelmiş olan Deniz ve Kara Ulaşımına yönelik sorunların tespiti ve önerilerin görüşülebilmesi için bir büyük toplantı düzenlenmektedir.

Bu toplantıda görüşülecek her talep ve düşünce, Mayıs ayındaki Uluslararası Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (WRI WORLD RESOURCE INSTITUTE TURKİYE) ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan “İstanbul Adalar için Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’nda değerlendirilecektir.

Sizlere aşağıdaki konuları hatırlatmak üzere listeliyoruz. Ancak vereceğiniz görüşler bu konularla sınırlı değildir. Ulaşım ile ilgili görüşlerinizi lütfen serbest olarak yazınız.

Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

*Şehir ile deniz ulaşımı,

*Adalar arası ulaşım,

*Deniz ulaşım güvenliği,

*Tarife ve ücretlendirme,

*İskeleler,

*Günübirlik Ada ziyaretçileri,

*Faytonlar,

*Bisikletler,

*Motorlu ve elektrikli araçlar,

*Trafik kuralları,

*Park alanları,

*Yürüyüş parkurları,

*Trafiğe kapalı alanlar,

*Trafik denetimi.

 

Belirtilen konularda önerilerinizi ve görüşlerinizi 30 Nisan 2016 tarihine kadar yazılı olarak  adalarkentkonseyi@adalarkentkonseyi.org.tr  e-mail’e  iletebilirsiniz.

Sorunlarımızı birlikte çözebilmek için bu toplantıya talep ve düşüncelerinizle katılımınızı bekliyoruz.

Adalar Kent Konseyi

Ulaşım Çalışma Grubu

Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı

 

IMG_5452

Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén