Ulaşım Çalışma Grubu

Ali ERKURT (Başkan)

  1. Halim BULUTOĞLU
  2. Neşe ERDİLEK
  3. Ömer SUVARİ
  4. Özant YÜZAK
  5. Şefik ASLAN
  6. Uçman SUNGUR
  7. Zeynep ZIHLI