Hayvan Hakları Çalışma Gurubu üyeleri :

Elvan EKEMEN  (Başkan)

  1. Damla Nurol İMRENÇER
  2. Fatma Sağ TUNÇALP
  3. Güler SERTKAYA
  4. İpek Yagal GÜL
  5. Miray ARIKAN
  6. Murat KÜÇÜKBAŞARAN
  7. Özge TOGAY
  8. Serkan TOGAY
  9. Teoman GÖRAL
  10. Lida DOĞAN