12006654_394606084071316_530081805760932953_oGündemin okunmasından sonra Prof.Dr Sinan Özbek’in açılış konuşmasıyla başladı.Genel sekreter Abdurrahman Küçüksarı yapılan etkinlikleri bir sunumla anlattı.Katılımcıların dilek ve önerileriyle toplantı son buldu.
Dilek ve öneriler;
* Katılımı artıralım.
* Adalarda olası deprem için ilgili kurumları harekete geçirelim.
* Faytonlarla ilgili sorunlara karşı ortak bir çalışma başlatalım.
* Akülü araçlar çok çoğaldı. Çoğalmasına bir şey yapamadık ama hiç olmazsa bir düzene girmelerini sağlamaya çalışalım.
* Adalar’da yaşayıp hiç denize havuza girmemiş çocuklar için bir şeyler yapalım.
* Adalar’da topyekün bir iyileştirme hareketi başlatalım. Katı atık yönetimi, kültürel miras, imar planı , ulaşım konularında sistematik kurmaya çalışalım.
* Kültürel miras konularında Avrupa Birliği projeleri yapalım, uluslararası STK’larla işbirliği yapalım.
* Kıyı yönetim planı yok, oluşmak için çaba harcayalım.
Bu dilek ve önerilerden sonra Başkan Prof Dr Sinan Özbek kapanış konuşması yaptı.Kapanış konuşmasında şu konulara değindi:
* Derneklerin birbirini rakip görme alışkanlığı olumsuz bir durum. Bu olumsuz durumun farkında olarak ve bunu aşarak, beraber etkin çalışma kültürü oluşturulması için çalışılacak.
* Kent Konseyi’nin çalışma grupları çok daha etkin çalışması sağlanacak
* Engelli ve sağlık çalışma grubu aktif hale getirilecek.
* Belediye’nin Kent Konseyi bütçesini kullanıma sunması için çalışmalar yürütülecek
* Her konuda diyalog ortamı oluşturmak için çaba gösterilecek.